8.2.8 Voorwaarden

Of VKG-gevelelementen moeten voldoen aan prestatie-eisen met betrekking tot de brandveiligheid, en zo ja, aan welke, hangt af van:

• het gebouwtype, dat wil zeggen de gebruiksfunctie;
• de ligging van het gebouw;
• de indeling in brandcompartimenten, rookcompartimenten en vluchtroutes;
• de prestatie-eisen die met betrekking tot de brandveiligheid worden gesteld aan het constructiedeel van het gebouw waarin het element wordt gebruikt;
• de situatie van het element in het constructiedeel;
• de afmetingen van het element;
• de functie van het betreffende element.