4.8.2.1 Horizontale doorbuiging

Stijlen en regels in VKG-gevelelementen mogen bij de hierna bepaalde windbelasting (“frequente combinatie”) op geen enkel punt van hun overspannende lengte meer doorbuiging (u) vertonen dan:

  • lengte L ? 3,0 m : u ? 0,005 (=1/200) x L
  • 3,0 m < L ? 7,5 m : u ? 5 + L/300
  • L > 7,5 m : u ? L /250.